Adresas: 
Vyšnių g. 13, Klaipėda
Tel.: 46-314758

El. paštas: 
ldzilvitis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.klaipedoszilvitis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1,5 m. iki mokyklos (lopšelis-darželis). Turime savaitines grupes ( ankstyvojo amžiaus vaikams (1,5-3m.), ikimokyklinio amžiaus vaikams (3-6m). Lopšelis-darželis ,,Žilvitis" bendro tipo ikimokyklinė ugdymo įstaiga, vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės atskirties vaikams. Lopšelio-darželio ,,Žilvitis" vaikų ugdymo modelis: 10,5 val. per dieną. Įstaiga teikia prioritetą ir yra sukaupusi didelę sveikatos ugdymo patirtį. Įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko pažintinių, kūrybinių galių puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui.

 

Lopšelyje – darželyje įgyvendinama „Žilvičio ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas, vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa „Sveikos gyvensenos ugdymas“.

Vykdoma projektinė veikla:

  • „Kalba kaip muzika turi skambėti“.
  • „Žalingų įpročių prevencija ikimokyklinėje įstaigoje“.

Grupių projektai:

  • “Plokščiapėdystė ir jos profilaktika“.
  • „Esu koks esu“.
  • „Taisyklinga laikysena ir jos profilaktika“ ir kt.

 

Įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, Respublikinėje asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“.

Lopšelyje – darželyje didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatai, dirba kūno kultūros  specialistė. Taisyklinga vaikų kalba rūpinasi logopedė.